Kick-off SamenLoop voor Hoop Franeker

Zaterdag 15 september wacht Franeker en omstreken de grote aanjager voor de SamenLoop voor Hoop Franeker 2019; in SamenLooptaal de kick-off. Iedereen die deze aftrap mee wil beleven, is om 19.30 uur welkom in De Opslach/RSG Simon Vestdijk, IJsbaan 4-6, Franeker.

Inspiratie

Natuurlijk blikken we kort terug op onze eerste SamenLoop in 2015, maar we kijken vooral vooruit naarmde editie van 5 en 6 juli 2019. Wat staat er te gebeuren, hoe draag je je steentje bij? Als loper, als vrijwilliger, als sponsor et cetera? Bij de kick-off doe je inspiratie op, word je verfrissend aangestoken door het SamenLoopvirus.

Persoonlijke ervaring

Kanker heeft een grote impact op wie het treft. Zo iemand is Mirjam Holwerda. In 2015 leek de kanker in haar lichaam ongeneeslijk en zweefde ze op het randje van de dood. Maar ze is er nog en actief in de organisatie. Tijdens de kick-off vertelt ze haar bijzondere verhaal.

Wat is SamenLoop voor Hoop

Voor wie het nog niet weet: De SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette op een afgebakend terrein. In Franeker zijn ook hardlopers welkom. Het initiatief komt van KWF Kankerbestrijding, de invulling is aan plaatselijke commissies. Om je een beetje een idee te geven, in Nederland staan er voor 2018 rond de 40 SamenLopen op de kalender.

De opbrengst

De opbrengst is bestemd voor onderzoek naar kanker. Het liefst met mooi wat nullen voor de komma. Daarom doen we er alles aan de kosten van het evenement zo laag mogelijk te houden. Vrijwilligers en sponsors zijn daarvoor broodnodig.

De ziel

Maar de SamenLoop is veel meer dan inzamelen van geld. Het zijn 24 bewogen uren, waarin we stilstaan bij kanker, met een traan bij geliefden die we verloren, met een lach wanneer er hoop of genezing is en met alle emoties daar tussenin. Bij onze eerste editie in 2015 hebben we die ervaringen samen mogen delen. De saamhorigheid was in één woord hartverwarmend. Dat smaakt naar meer, dat smaakt eerst naar de kick-off voor Franeker én vooral ook de omstreken. Proef ‘t!

Meer informatie: samenloopvoorhoop.nl/franeker

error: Bericht Beveiligd!