Koek-aktie van Vogelwacht Franeker en Omstreken

Deze week houdt Vogelwacht Franeker en Omstreken haar jaarlijkse koek-aktie in Franeker en veel omliggende dorpen. (o.a. Dongjum, Boer, Ried, Minnertsga, Tzummarum, Firdgum, Oosterbierum, Sexbierum, Tzum, Peins, Schalsum, Hitzum). De vrijwilligers gaan donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 januari op pad.

De opbrengst wordt o.a. aangewend voor het aankopen en onderhouden van nestkastjes, het houden van onze jaarlijkse film-avond, excursies, educatie van leerlingen van de lagere scholen in het Wachtgebied met betrekking tot de diverse Vogelwacht-activiteiten en voor het bijvoeren van vogels in wintertijd.

Blijf op de hoogte van het vogelnieuws in uw omgeving en kijk ook op: www.vogelwachtfraneker.nl

008

error: Bericht Beveiligd!