Kom Ried wordt heringericht

riedRied –  (LC) De wegen in en rond Ried worden heringericht. De doorgaande wegen worden binnen de bebouwde kom een 30-kilometerzone. Ook wordt er een dorpsplein aangelegd.

Het gebied moet weer een prettig omgeving worden om te wandelen en te spelen, vinden de bewoners. De werkzaamheden gaan €543.000 kosten en moeten voor de zomer van start gaan.

De gemeente Franekeradeel heeft een Europese subsidie van € 192.500,– ontvangen voor de inrichting van de wegen in het dorp Ried. De subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).
De totale kosten voor het plan worden geraamd op € 543.000,- (ex btw).
Dorpsbelang Ried heeft zelf voor aanvullende financiering gezorgd uit het gemeentelijk dorpsvisiefonds en een bijdrage van Wonen Noordwest Friesland.
Met de toekenning van de Europese subsidie is de financiering van het plan nu rond.
De aanbesteding zal plaatsvinden in het voorjaar van 2010. De uitvoering zal voor de zomer van 2010 van start gaan.

Plan Herinrichting
Dorpsbelang Ried en een lokaal samengestelde werkgroep “Verkeer” hebben in samenwerking met de gemeente Franekeradeel in 2009 een plan gemaakt voor de herinrichting. Op een informatieavond hebben de inwoners hun opmerkingen over het plan kunnen maken. De wens van de inwoners is dat het dorpsgebied weer een plezierige omgeving wordt om te wandelen en te spelen. Dit zou moeten resulteren in een (her)inrichting van het gebied waaruit duidelijk blijkt dat bewoners en (schoolgaande) jeugd voorrang hebben. Het gaat om een herinrichting van de doorgaande wegen (Dongjumerweg, Hoofdweg, Nieuweweg en Berlikumerweg) De bebouwde kom van Ried wordt een 30-km zone. Er wordt o.a. een dorpsplein in de Hoofdweg ter hoogte van het dorpshuis De Rede en de kerk aangelegd. Daar kan tijdens de dorpsfeesten de zweefmolen staan. De herinrichting van het gebied rondom de nieuwe basisschool in Ried is ook een onderdeel van het plan.

Dorpsvisies
De gemeente zet zich in om projecten uit de dorpvisies uit te voeren. Hiervoor worden zo mogelijk Europese subsidies aangevraagd. Dorpsbelang Ried heeft in 2003 een eerste dorpsvisie gemaakt. In 2009 is deze visie vernieuwd. Belangrijk thema in deze dorpsvisie is de verkeersonveiligheid en de matige inrichting van de openbare ruimte. Met de uitvoering van bovenstaande wordt een belangrijk project uit de dorpsvisie van Ried uitgevoerd.

Planning
Nu de subsidietoekenning binnen is, start de gemeente met de voorbereiding van de werkzaamheden. De aanbesteding van het werk vindt plaats in het voorjaar van 2010.
De uitvoering zal voor de zomer van 2010 van start gaan.

error: Bericht Beveiligd!