Krystkuier Oosterbierum.

Het oude Kerstverhaal in een nieuw jasje en alles beeldend maken voor jong en oud. Dat is de gedachte en daarom organiseert basisschool IKC De Flambou op donderdag 22 december a.s. vanaf 18.00 uur in samenwerking met vele dorpsbewoners, een ouderwetse kerstwandeling.

Verspreid door het dorp wordt in verschillende scenes het kerstverhaal verteld. Groepsgewijs loopt men langs de herberg naar de herders. De engelen zingen bekende liederen en wijzen de weg naar de 3 wijzen. Goud, wierook en mirre zijn de geschenken voor de stal met het kindje waar alles om draait. De tocht eindigt via oude wegen bij de Flambou waar de warme chocolademelk wacht. De tocht staat open voor iedereen, men loopt mee op eigen risico. Meer info www.oosterbierum.info