Dokter Jelle Banga op hoge leeftijd. Hij overleed in 1877, bijna negentig jaar oud.

Lezing ‘Gekken en Gekte’ in Franeker in de 19de eeuw

De Vrienden van Franeker nodigen uit voor een lezing op maandag 13 mei over ‘Gekken en Gekte in het 19de-eeuwse Franeker’ door Mart van Lieburg.

‘Gestoord gedrag’, dat is de noemer waaronder psychiatrische aandoeningen veelal worden samengebracht, en dat heeft ook in Franeker zijn sporen in de geschiedenis getrokken. In zijn lezing gaat Mart van Lieburg binnen de tijdspanne van de negentiende eeuw op zoek naar de zorg en behandeling van krankzinnigen. Zijn bronnen zijn tweeledig. Enerzijds het uitgebreid gedocumenteerde journaal van dokter Jelle Banga over de psychiatrische patiënt in een huisartsenpraktijk. Anderzijds de talrijke verslagen van het Staatstoezicht op het Krankzinnigenwezen die een berg aan informatie geven over de zorg in het Psychiatrische Ziekenhuis Groot Lankum dat in 1851 in Franeker zijn deuren opende. In Franicker, editie 21 besteedde Van Lieburg al aandacht aan de dokterspraktijk van Jelle Banga aan de Voorstraat.

Mart van Lieburg (1951) was hoogleraar medische geschiedenis aan de VU te Amsterdam, het Erasmus MC, het UMCG en het Leidse LUMC. Sedert 1989 is hij tevens bibliothecaris van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Sinds 2013 geeft hij leiding aan het beheer van de bibliotheek en het erfgoed van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland op Urk.

De lezing van Van Lieburg vindt plaats op maandag 13 mei om 20.00 uur in De Rank, Zilverstraat 36. Graag aanmelden (met aantal personen) bij secretaris@vriendenfraneker.nl. Zonder aanmelding is er alleen toegang als er voldoende plaats is.

error: Bericht Beveiligd!