Lezing over het rijke buitenleven in Friese states en stinzen

De Vrienden van Franeker organiseren op maandag 26 oktober een lezing over het thema: ‘Buitenplaatscultuur in Friesland en rond Franeker. De zucht naar het buitenleven van professoren en menisten.’ De lezing wordt gehouden door Yme Kuiper, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn onlangs verschenen boek Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. Het rijke buitenleven in de Republiek heeft Kuiper voor het hoofdstuk Friesland een  bijzondere bron geraadpleegd: de atlassen van vader en zoon Christiaan en Bernardus Schotanus uit 1664 en 1698.

Deze lezing over de buitenplaatsencultuur in Friesland spitst zich toe op Franeker, Harlingen en Leeuwarden. Onder andere Roordaburg, Klein en Groot Lankum, maar ook Goslingastate krijgen speciale aandacht. Hoe ontwikkelde zich hier het rijke buitenleven van regenten, professoren en (doopsgezinde) rijke kooplieden? Ook maakt Yme Kuiper in zijn lezing een interessante vergelijking van het buitenleven in Friesland met dat van Amsterdam, Leiden en Haarlem rond 1700.

De lezing vindt plaats in De Rank aan de Zilverstraat in Franeker en de toegang is gratis.

Roordaburg Franeker Sjaedemaslot in Franeker jpg