Loting PC 2017

Vanavond is in de Koornbeurs de loting geweest voor de PC 2017. De eerste loting onder voorzitterschap van Ids Hellinga. De pc wordt aanstaande woensdag vanaf 9:30 verkaatst op het heilige gras in Franeker.

 

1 *Bauke Triemstra – Alle Jan Anema – Hendrik Kootstra
2 *Elgar Boersma – Bauke Dijkstra – Willem Heeringa

3 *Johan Diertens – Hyltje Bosma – Steven de Bruin
4 *Durk Ennema – Pieter van der Schoot – Laas Pieter van Straten

5 *Hendrik Tolsma – Allard Hoekstra – Sjoerd de Jong
6 *Enno Kingma – Renze Hiemstra – Hans Wassenaar

7 *Peter van Zuiden – Kees van der Schoot – Evert Pieter Tolsma
8 *Johannes van der Veen – Hendrik Jan v.d. Velde – Thomas van Zuiden

9 *Gert-Anne van der Bos – Taeke Triemstra – Tjisse Steenstra
10 *Menno van Zwieten – Hylke Bruinsma -Erwin Zijlstra

11 *Marten Bergsma – Dylan Drent – Patrick Scheepstra
12 *Arnold Zijlstra – Pieter Jan Plat – Haye Jan Nicolay

13 *Jelte-Pieter Dijkstra – Pier Piersma – Jan Schurer
14 *Jelle Attema – Jacob Klaas Haitsma – Hillebrand Visser

15 *Auke Boomsma – Jelle Jaap Stiemsma – Sip Jaap Bos
16 *Wierd Baarda – Marco de Groot – Douwe Anema

Foto gemaakt door Henk Bootsma tijdens de loting 2017