Veel maatregelen genomen i.v.m. PC 2017

 

Alle maatregelen die genomen worden in verband met de PC kaatspartij van woensdag 2 augustus, op een rij:

Afsluiting binnenstad

De binnenstad van Franeker wordt woensdag 2 augustus 2017 tussen 6.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De Hertog van Saxenlaan, Vijverstraat, Hofstraat, Turfkade, Pier Wensemiusstraat, Ypeijsingel , Burgemeester Westerhuisstraat en de professor  Loréstraat ter hoogte van de viaducten, zijn door middel van obstakels en hekken tussen 06.00 uur en 18.00 uur afgesloten. Het verbod om de Academiestraat in te rijden zal op woensdag 2 augustus komen te vervallen.

Afsluiting  Vijverstraat en Sjaardemastraat

Tijdens de opbouw en afbouw  op dinsdag 1 augustus juli en donderdag 3 augustus  zijn de Vijverstraat en de Sjaardemastraat van 9:00 tot 18:00 afgesloten voor verkeer.   Vanaf maandag  31 juli 18:00 zijn de zuidelijke parkeerplekken aan de Voorstraat niet meer beschikbaar voor auto’s omdat standplaatshouders voor de Pre PC en de PC hun wagens hier zullen stallen.

Verkeershinder Voorstraat

Op dinsdag 1 augustus en donderdag 3 augustus  is het inrijden van de Voorstraat  vanaf de Sjaardemastraat en Vijverstraat niet mogelijk.  Inrijden vanaf de Hofstraat kan wel. Verkeer kan de Voorstraat  wel verlaten via de Sjaardemastraat. De Vijverstraat  is helemaal afgesloten.

Hinder plein Sjaardemastraat

Het parkeerterrein naast de Poiesz wordt tijdens de PC ingericht als horecaplein.  Hierdoor kan  er vanaf maandagavond 31 juli  niet meer geparkeerd worden op het plein.  Vanaf donderdag 3 augustus 18:00 of zoveel eerder wanneer de werkzaamheden dit toelaten, wordt het plein weer vrijgegeven.

Geen fietsen stallen op het Westerbolwerk

Om voor de hulpverlening vrije doorgang te verlenen, is het verboden om fietsen te stallen op het Westerbolwerk, tegen de gevel van  de Poiesz  en op het brugje naar de Ypeysingel.  Alle fietsen die op woensdag 2 augustus alsnog op deze plekken worden neergezet, worden uit oogpunt van veiligheid verwijderd.

Fietsenstalling bij obs de Steven

Fietsers kunnen hun fiets stallen bij obs de Steven aan het Noorderbolwerk 1, voorheen obs  de Kleyenburg. Er is een toezichthouder aanwezig.

Cameratoezicht

Voor de veiligheid van de bezoekers en de hulpverleningsdiensten  is er tijdens de PC cameratoezicht op de openbare weg.  In de binnenstad worden 4 camera’s geplaatst waarvan de beelden live worden uitgekeken.

Afsluiting Hofstraat

Om tijdens de kermis een veilige situatie te creëren op de hoek van de Breedeplaats en Voorstraat zal de Hofstraat op 2 augustus na 12.00 uur door middel van paaltjes op de hoek van Nieuwehof en Heerengracht worden afgesloten. Houd hier met de bevoorrading rekening mee!

Parkeren in de bermen van de rondweg tot 02:00 ‘s nachts

Net als voorgaande jaren kan er tot 02:00 ‘s nachts  geparkeerd worden op aangewezen plaatsen op de Burgemeester J. Dijkstraweg. Na 02:00 geldt de wegsleepregeling.  Let op: de kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.  Dit jaar wordt als proef op de middelste groenstrook geparkeerd in plaats van aan de zijkanten.  Hierdoor blijft de rechterbaan geheel vrij van auto’s wat de doorstroming en de veiligheid vergroot.  Ook worden er vier lichtmasten op de Burgemeester J. Dijkstraweg  geplaatst om de zichtbaarheid van de auto’s te vergroten.

Vrijgeleide

Het volledig afsluiten van de binnenstad kan voor o.a. mindervaliden, leveranciers en bewoners van de binnenstad van Franeker erg hinderlijk zijn. Om discussie bij de hekkenwacht te voorkomen werkt de gemeente met vrijgeleides.  Bij de balie van het gemeentehuis zijn vrijgeleides kosteloos  af te halen. Deze worden afgegeven op naam en op kenteken van de auto. Lukt afhalen niet, dan kan de vrijgeleide, mits voor 27 juli aangevraagd, ook door de gemeente worden opgestuurd.  U kunt mailen naar info@franekeradeel.nl

Parkeerverbod Tuinen en het Vliet

Voor de Tuinen en het Vliet geldt  tijdens de PC een algeheel parkeerverbod, alleen aanwonenden mogen op de Tuinen en het Vliet parkeren.  Fout geparkeerde auto’s blokkeren de hulpverleningsdiensten  en lopen het risico te worden weggesleept.  Er moet minimaal 4,5, meter doorrijruimte vrij blijven. Let op:  De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van de auto.  Het is ook verboden om te parkeren op het weggetje langs de Kromme Gracht achter de Vijverstraat. Ook hier geldt de wegsleepregeling.

Parkeren op parkeerrein Leeuwarderweg

Het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg biedt 315 parkeerplekken maar let op:  een deel daarvan is blauwe zone en bedoeld voor kort parkeren.  Het is verboden om auto’s te parkeren op het Kor Bootpaed.  Auto’s blokkeren daar de doorgang voor hulpverleningsdiensten ( minimaal 4,5 meter doorrijruimte vrijhouden)  voor de woningen die aan het Kor Bootpaed liggen.  Fout parkeerders riskeren te worden weggesleept.  De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van de auto.

Aangepaste bus route

De bus rijdt op 1, 2 en 3 augustus langs de rondweg.

Inzameling huisvuil op P.C.- dag 2 augustus 2016

De routes voor de inzameling van het huishoudelijk afval, zowel binnen de bebouwde kom alsmede het buitengebied, worden normaal gereden.

Milieustraat

De milieustraat op het industrieterrein West (Morsestraat 4) is op woensdag 2 augustus  2016 normaal geopend van 09.00 tot 16.30 uur.

Toiletwagens- urinoirs

Op woensdag 2 augustus staan er in Franeker toiletwagens bij de Muziekschool, op het Martiniplantsoen, het Westerbolwerk,  op de Voorstraat en in  de Vijverstraat. Sommige toiletwagens zijn ook op dinsdagavond 1 augustus al geopend voor gebruik.  Op 2 augustus worden er ook urinoirs op de station geplaatst.

Afsluiting stegen

Ondanks de aanwezigheid van toiletvoorzieningen werden de Nauwesteeg, de Wijdesteeg en de Hortusstraat  tijdens evenementen vaak gebruikt als openbaar toilet. Om wildplassen en overlast te voorkomen worden beiden stegen op dinsdagavond  1 augustus en  woensdagavond 2 augustus vanaf 18:00 aan de kant van de Voorstraat met hekken afgesloten voor publiek. Aan de zijde van  het Noord worden linten geplaatst.  De ingang van de Hortusstraat wordt vanaf de kant van de Vijverstraat afgesloten.  Aan de kant van de Waagstraat zal een beveiliger toezicht houden.

Politie en beveiliging

Er is extra politie aanwezig op dinsdagavond 1  augustus. Op woensdag 2 augustus is de gehele dag extra politie en beveiliging aanwezig.