Maatregelen voor de PC op wo. 31 juli 2013

PC KAATSENFraneker – De binnenstad van Franeker wordt woensdag 31 juli 2013 tussen 6.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De Hertog van Saxenlaan, Vijverstraat, Hofstraat, Turfkade, Pier Wensemiusstraat, Ypeijsingel , Burgemeester Westerhuisstraat en de professor  Loréstraat ter hoogte van de viaducten, zijn door middel van obstakels en hekken tussen 06.00 uur en 18.00 uur afgesloten. Het verbod om de Academiestraat in te rijden zal op woensdag 31 juli komen te vervallen.

Afsluiting  Vijverstraat en Sjaardemastraat Tijdens de opbouw en afbouwwerkzaamheden  op dinsdag 30 juli en donderdag 1 augustus  zijn de Vijverstraat en de Sjaardemastraat van 9:00 tot 18:00 afgesloten voor verkeer.

Verkeershinder Voorstraat Op dinsdag 30 juli en donderdag 1 augustus  is inrijden vanaf de Sjaardemastraat en Vijverstraat niet mogelijk.  Inrijden vanaf de Hofstraat kan wel. Verkeer kan de Voorstraat  verlaten via de Sjaardemastraat. De Vijverstraat  is helemaal afgesloten.

Afsluiting Hofstraat Om tijdens de kermis een veilige situatie te creëren op de hoek van de Breedeplaats en de Voorstraat zal de Hofstraat op 31 juli na 12.00 uur door middel van paaltjes op de hoek van Nieuwehof en Heerengracht worden afgesloten. Houd hier met de bevoorrading rekening mee!

Parkeren in de bermen van de rondweg tot 02:00 ‘s nachts Net als voorgaande jaren kan er tot 02:00 ‘s nachts  geparkeerd worden op de Burgemeester J. Dijkstraweg. Na 02:00 geldt de wegsleepregeling.  Let op: de kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.

Vrijgeleide Het volledig afsluiten van de binnenstad kan voor o.a. mindervaliden, leveranciers en bewoners van de binnenstad van Franeker erg hinderlijk zijn. Om discussie bij de hekkenwacht te voorkomen werkt de gemeente met vrijgeleides.  Bij de balie van het gemeentehuis zijn vrijgeleides kosteloos af te halen. Deze worden afgegeven op naam en op kenteken van de auto. Lukt afhalen niet, dan kan de vrijgeleide, mits voor 26 juli aangevraagd, ook door de gemeente worden opgestuurd.

Parkeerverbod Voor de straten Vliet en Tuinen  geldt een eenzijdig parkeerverbod. Parkeren   is alleen mogelijk langs  de waterkant.  Alle voertuigen die aan de woningzijde   geparkeerd staan  worden weggesleept. Het is verboden om te  parkeren op het weggetje langs de Kromme Gracht achter   de  Vijverstraat. Ook hier geldt de wegsleepregeling.

Parkeerterrein Leeuwarderweg Auto’s  die buiten  de vakken geparkeerd staan of de   toegang tot het Cor Bootpad  blokkeren,    lopen het risico te worden weggesleept.

Aangepaste bus route De bus route is aangepast vanwege de werkzaamheden aan de   Vijverstraat en rijdt langs de rondweg.

Fietsenstalling op het   parkeerterrein naast de muziekschool 100 m van het kaatsterrein. Om voor de hulpverlening vrije doorgang te verlenen, is het verboden om    fietsen te stallen op het Westerbolwerk ter hoogte van het Sjûkelân  en het   brugje naar de Ypeysingel. Alle fietsen die op woensdag 31  juli alsnog op het Westerbolwerk worden   neergezet, worden uit oogpunt  van veiligheid verwijderd. U kunt uw fiets dan   weer terug vinden in de  officiële fietsenstalling.
Inzameling huisvuil op P.C.- dag 31 juli 2013 De routes voor de inzameling van het huishoudelijk afval, zowel binnen de   bebouwde kom alsmede het buitengebied, worden normaal gereden.
Milieustraat. De milieustraat op het industrieterrein West (Morsestraat 4) is op woensdag 31 juli 2013 normaal geopend van 09.00 tot 16.30 uur.
Toiletwagens- urinoirs. Op woensdag 31  juli staan er in Franeker   toiletwagens bij de  Muziekschool, bij de Breedeplaats, op de Voorstraat en de    Vijverstraat. Sommige toiletwagens zijn ook op dinsdagavond 30 juli al    geopend voor gebruik. Op de Voorstraat tussen het Sjûkelân en het  museum, op   de Sjaardemastraat en op de Breedeplaats worden urinoirs  geplaatst.

Afsluiting stegen Om wildplassen en overlast in    stegen te voorkomen worden twee stegen aan de Voorstraat op  woensdagavond 31   juli vanaf 18:00 aan de kant van de Voorstraat  afgesloten voor publiek.

Politie Er is extra politie aanwezig   op dinsdagavond 30 juli. Op woensdag 31 juli is de gehele dag extra politie   aanwezig.

Bron: Gemeente Franekeradeel