Mantelzorgcafé open vanaf 12 januari

Franeker – Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert vanaf januari iedere tweede woensdag van de maand het mantelzorgcafé. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien. Het eerste mantelzorgcafé gaat op woensdag 12 januari van start. Het thema van de avond: “Kennismaken en ontmoeten”.
Locatie: Het koffiehuis in De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker Het mantelzorgcafé is geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,
Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl