MaS logo NW Fryslân een feit!

Franeker – De stagemakelaars van De Skûle Welzijn, werkzaam in de gemeenten Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en het Bildt,  vonden het hoog tijd worden om een herkenbaar MaS logo te laten ontwerpen voor de Maatschappelijke Stages in hun werkgebied.

De afgelopen periode konden leerlingen van het voortgezet onderwijs in NW Fryslân meedoen aan de wedstrijd: ontwerp JIJ het nieuwe MAS logo?
Uit de vele inzendingen heeft Bernard Stornebrink met zijn ontwerp , leerling van de Maritieme Academie te Harlingen, de wedstrijd gewonnen!

Het logo is gedrukt op stickers welke verspreidt zullen worden onder de stagebiedende organisaties en de leerlingen.
Op de foto:
Tijdens deze prijsuitreiking werd de prijs door stagemakelaar N. Wagenaar aan Bernard Stornebrink uitgereikt en werden er stickers met het nieuwe MaS logo aan Bernard, dhr A. Mintjes (directeur Maritieme Academie) en dhr G. Terpstra (directeur De Skûle Welzijn) uitgereikt.