Meer groen in Tzummarum

Tzummarum – [LC] Er komt meer groen in Tzummarum. Aan de Swaerderwei en de Sytzamaleane worden in november populieren geplant en aan de Bargereed en de Hearewei komen iepen. Dit gebeurt in het kader van het project Doarpsgrien van de gemeente Franekeradeel en Landschapsbeheer Friesland.

Particulieren konden zich ook aanmelden voor meer groen in hun tuinen, bijvoorbeeld een haag of een boom die vanaf straat gezien kan worden. Twintig mensen hebben hierop gereageerd. Het project loopt ook in Herbaijum. Hier draaien de plannen vooral om het dorpsbos.