Meer watersport naar Franeker

Franeker – De gemeente Franekeradeel wil vaarroutes in en om de binnenstad beter laten aansluiten op het van Harinxmakanaal en de Noordelijke Elfstedenroute. Dat staat in het concept masterplan ‘Watersportkern Franeker’ dat woensdag werd gepresenteerd. De stad moet bereikbaar worden voor zowel grote als kleine boten en alle overige watersporters. De gemeente hoopt dat toeristen meer gaan besteden aan de wal. Het plan moet ook zorgen voor meer werkgelegenheid