Meesterschoenmaker Versteeg Franeker

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Schoenmakersgilde heeft Schoenmakerij Versteeg te Franeker het certificaat Meesterschoenmaker ontvangen.

De Stichting Schoenmakersgilde is opgericht om de Nederlandse kwaliteitsschoen ook van een kwaliteits-reparatie te verzekeren. De stichting is dan ook een initiatief van de Nederlandse schoenfabrikanten Van Bommel en Van Lier.

Na selectie bleek dat Stephanus Idzenga van Schoenmakerij Versteeg ruim te voldoen aan de strenge vakmanschapseisen die de Stichting Schoenmakers Gilde heeft gesteld. Deze eisen en normen betreffen het vakmanschap, de gebruikte materialen en de technische uitrusting van het bedrijf. `

De geselecteerde schoenreparateurs zijn daarmee terecht een “verlengstuk” van de Nederlandse kwaliteitsfabrikanten. Niet alleen een nieuwe zool of hak aanbrengen, maar juist de echte (preventieve) reparatie stelt hoge eisen aan het vakmanschap. Schoenmakerij Versteeg heeft volgens de normen van de Stichting Schoenmakers Gilde de kennis en de machines in huis om die reparatie ook vakkundig uit te voeren (met de originele materialen van Van Bommel en Van Lier). Juist als een schoen al een tijdje gedragen is, is reparatie zonder het zich gevormde voetbed te vervormen, een echt “vak” dat niet elke “hakkenbar” beheerst.

Een kwaliteitsschoen is een kwaliteitsreparatie meer dan waard. Op deze manier loopt men langer en beter (gezonder) op zijn schoenen.

Voor meer informatie over de Stichting Schoenmakers Gilde kunt u zich wenden tot:

Schoenmakerij Versteeg, Zilverstraat 15 te Franeker