Alle mensen hebben rechten, maar wie weet ze nog? *foto’s*

Vanmiddag heeft wethouder Onderwijs, Caroline de Pee, een DVD met lesmateriaal in ontvangst genomen van de Stichting Youth for Human Rights Nederland. Op de DVD staan onder andere voorlichtingsfilmpjes over de mensenrechten. De stichting wil heel graag het belang van mensenrechtenonderwijs onder de aandacht brengen. Caroline de Pee onderschrijft het belang van de kennis over mensrechten en wil graag deze materie onder de aandacht van het onderwijs brengen. Caroline: “Het is sowieso goed om er elk jaar weer bij stil te staan. Het is belangrijk dat mensen weten wat hun rechten zijn want het komt vaak dichter bij dan je soms denkt.”

Het is dit jaar 68 jaar geleden dat de Verenigde Naties op 10 december de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekenden. De intentie was om dit document op alle scholen te onderwijzen, zodat een generatie later alle volwassenen op de hoogte zouden zijn van wat mensenrechten zijn. Maar anno 2016 blijkt het in Nederland echter nog slecht gesteld te zijn met de algemene kennis over de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En naleving van de mensenrechten komt helaas ook in onze samenleving regelmatig in het gedrang.

De Stichting doet vandaag, onder het thema Elf steden voor Dertig rechten, alle gemeenten van de Friese 11 steden aan om stil te staan bij de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december a.s. Op dit moment zijn ze al geweest bij de gemeente Sûdwest Fryslân, De Fryske Marren, Leeuwarden en Dongeradeel. Zij vervolgen hun reis nu naar Harlingen.

Meer informatie: http://www.youthforhumanrights.nl/