Lammert Kooistra

Met slimme sensoren naar duurzame voedselproductie – college Lammert Kooistra

Op de hele wereld is behoefte aan voedselproductie die het milieu minder belast, maar wel veel opbrengt. Een geavanceerde technologie die daarbij helpt, is remote sensing. Daarover gaat het publiekscollege dat Lammert Kooistra geeft op woensdag 13 maart bij de Academie van Franeker.

Delicaat evenwicht
Over de hele wereld wordt voedsel geproduceerd in talloze plantaardige productiesystemen. Er is behoefte aan duurzamere teeltsystemen, gericht op het opbouwen van een gezonde bodem en het minimaliseren van de input van synthetische meststoffen, pesticiden en water. Om dit delicate evenwicht te bereiken is het gebruik van geavanceerde technologieën zoals remote sensing vanuit satellieten en drones, een cruciale ontwikkeling. Deze techniek levert tijdige en nauwkeurige informatie aan boeren, onderzoekers en beleidsmakers. Zij kunnen daarmee weloverwogen beslissingen nemen die de productie aanzienlijk verbeteren en tegelijkertijd het verbruik van hulpbronnen en de aantasting van het milieu minimaliseren. In deze presentatie legt Kooistra uit hoe remote sensing en automatische interpretatie van beelden werkt. Hij toont voorbeelden van onder meer de automatische opsporing van ziektes en teeltmogelijkheden op verzilte bodems.

Over de spreker
Prof.dr.ir. Lammert Kooistra (Damwoude, 1973) studeerde aan de Wageningen University & Research (WUR). Hij promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het opsporen van zware metalen in de bodem van uiterwaarden van rivieren en keerde daarna terug naar Wageningen. Sinds eind vorig jaar is Kooistra hoogleraar aan de WUR. Met zijn team werkt hij aan het combineren van sensormetingen met veldwaarnemingen, machine learning en gewasgroeimodellen.

Het publiekscollege vindt plaats op 13 maart in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl

error: Bericht Beveiligd!