Militaire oefening in Zweins

Zweins – Van 25 mei tot en met 27 mei 2011 wordt in Zweins een militaire oefening gehouden met betrekking tot het opsporen van verstopte explosieven en materiaal wat gebruikt kan worden voor het maken van explosieven. Gedurende deze periode kunt u bewapend militair personeel zien rondlopen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefening zal alleen overdag plaatsvinden. Er zal alles aangedaan worden om hinder voor het verkeer te voorkomen.

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch schade ontstaan door de oefening, dan kunt u dit melden bij Ministerie van Defensie, CDC/JVD/Sectie Claims, Postbus 20703, 2500 ES Den Haag/telefoonnummer 070-33 96 701.