Miljoen voor opknappen monumenten

Franeker – Voor het restaureren van monumenten is dit jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Zes ton hiervan gaat naar het opknappen van kerken, in het kader van het Deltaplan Fryske Tsjerken. Commissaris van de Koningin John Jorritsma heeft dit vandaag bekendgemaakt in Dokkum. Daar was de afsluiting van de restauratie van de molen Zeldenrust.

Vorig jaar zijn enkele vooraf geselecteerde restauraties financieel ondersteund. Dit ging om acht monumenten die al jaren tussen wal en schip waren gevallen Dit jaar maken ook meer reguliere restauratieplannen voor erkende monumenten kans. De provincie richt de aandacht vooral op monumenten buiten de bebouwde kom en op enkele kwetsbare categorieën. Vanaf 1 september tot en met 7 oktober kunnen eigenaren van monumenten aanvragen indienen. Als voorwaarde voor honorering geldt dat de gebouwen door rijk of gemeente als monument moeten zijn erkend. Ook moeten die overheden een subsidiebeschikking voor restauratie afgegeven hebben.

Behalve naar kerken gaat er geld naar molens (90.000 euro), overige monumenten (270.000 euro) en bouwhistorisch onderzoek (35.000).

error: Bericht Beveiligd!