Minima weten extra geldpotjes makkelijker te vinden

Franeker– [LC] Meer dan ooit maken Friese minima gebruik van inkomenssteun. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen dat 115 procent van het minimum inkomen bedraagt, zijn steeds beter op de hoogte van de extra geldpotjes.

Dit is ook de bedoeling van de gemeenten. Toch verrast de stijging van het gebruik de Dienst Sociale zaken Noardwest-Fryslân die voor acht gemeenten de zaken regelt. Deze dienst kampt met een tekort op de jaarrekening van 2008. Ook dit jaar en volgend jaar verwacht de dienst een stijging van de uitgaven voor bijzondere bijstand.

error: Bericht Beveiligd!