Ministerie VROM feliciteert gemeente Franekeradeel

Franeker – Met gepaste trots nam de gemeente Franekeradeel ze in ontvangst: de felicitaties van het Ministerie van VROM. Als 48e van de 430 Nederlandse gemeenten en als 3e van Friesland voldoet Franekeradeel aan de Wet BAG. Klinkt goed, maar wat houdt dat precies in; die BAG? In dit artikel vindt u het antwoord.

Franekeradeel heeft het voor elkaar
19 mei 2010. Een feestelijke dag voor de gemeente. Vanaf die dag houdt Franekeradeel alle adressen en gebouwen op één centrale plek bij. “Nou en?”, denkt u misschien, “dat is toch logisch en wel zo efficiënt?” Dat klopt. Daar heeft u gelijk in. Maar bij de overheid was dat tot voor kort helemaal niet zo logisch. Op veel plekken in de organisatie hielden medewerkers eigen lijstjes en bestanden bij. Vanuit het verleden bekeken is ook dat wel logisch. Een voorbeeld: het systeem voor het uitgeven van huisvuilcontainers kon niet “communiceren” met het programma waarin een nieuwe woning wordt geregistreerd. Gevolg: het adres op twee plekken intypen. Dat kost niet alleen extra tijd, maar het levert ook kans op fouten en onduidelijkheden op. Bijvoorbeeld in de schrijfwijze: Jantje schrijft “Burgemeester J. Dijkstraweg” en Pietje maakt er “Burg. J Dijkstrawg” van. Zelfs de slimste computer zal deze straatnamen niet zomaar aan elkaar kunnen knopen. En dat is wel nodig als je met een druk op de knop wilt weten of die nieuwe bewoner nu wel of niet een nieuwe container had besteld. In Franekeradeel zijn dit soort problemen verleden tijd. De oplossing? De komst van de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Wet BAG
Overal in Nederland worstelden gemeenten met de problematiek uit de vorige alinea. Daarom bedacht het Ministerie van VROM een nieuwe wet: de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Deze wet verplicht alle Nederlandse gemeenten om informatie over adressen en gebouwen op dezelfde manier vast te leggen en uit te wisselen. Niet alleen binnen de gemeente moeten alle medewerkers deze gegevens gebruiken. Ook andere instanties (bijvoorbeeld TNT Post of de Brandweer) zijn vanaf 1 juli 2011 verplicht om de gegevens van de gemeente te gebruiken. Om dat te regelen is er een zogenaamde Landelijke Voorziening gemaakt. Dat moet u zich voorstellen als een supercomputer waarin een kopie is opgeslagen van de gegevens van alle gemeenten van Nederland. Het Kadaster beheert deze Landelijke Voorziening. Iedereen die gegevens over adressen en gebouwen nodig heeft, kan terecht bij die Landelijke Voorziening. De uitwisseling van de gegevens gebeurt met de nieuwste softwaretechnieken. Zonder de techniek zou het niet mogelijk zijn geweest om de Wet BAG in te voeren.

Nieuwsgierig?
Dankzij de Landelijke Voorziening kunt u zelf ook gegevens over adressen en gebouwen opzoeken. U kunt bekijken wat de juiste schrijfwijze van een straat is en wat het bouwjaar of de oppervlakte van een woning is. Deze gegevens zijn openbaar en mogen door iedereen worden gebruikt. De gemeente heeft haar best gedaan om alle gegevens zo goed mogelijk te verzamelen. Ontdekt u toch een fout? Dan kunt u dat melden aan de gemeente, bijvoorbeeld via de e-mail: info@franekeradeel.nl

Om de gegevens te bekijken gaat u op het internet naar: www.kadaster.nl/BAG. Klik dan in het linkermenu op “Raadpleeg BAG WEB”.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met de BAG Beheerders van de gemeente Franekeradeel. Dat zijn mevrouw S. Zijlstra en de heer J. Bonnema.