Montage Oosterpoortsbrug uitgesteld

De montage van het brugdek van de Oosterpoortsbrug op maandag 25 april a.s. is opgeschort. De voorbereiding voor het veilig en optimaal op de plek hijsen van het brugdek vergt meer tijd. Aannemerscombinatie K. Dekker BV / Gebr. Reimert BV heeft om die reden besloten de hijswerkzaamheden uit te stellen. Dit heeft overigens geen consequentie voor de uiteindelijke oplevering van de brug; eind mei van dit jaar.

 

Optimale voorbereiding

Op dit moment wordt nog hard gewerkt aan verschillende onderdelen binnen het project ‘Oosterpoortsbrug’. Om de montage van de brug goed te laten verlopen, dient deze uitvoering en de hijswerkzaamheden naadloos op elkaar aan te sluiten. Dit vergt meer tijd dan gepland. De condities voor de montage van het brugdek moeten optimaal zijn. Om dit te bewerkstelligen is besloten de hijswerkzaamheden, gepland voor komende maandag, uit te stellen. Betrokken partijen en omwonenden worden tijdig geïnformeerd over de nieuwe datum.

 

Oosterpoortsbrug maakt binnenstad bereikbaar voor bootjes

De nieuwe Oosterpoortsbrug vervangt de Oosterpoortsdam en heeft een doorvaarhoogte van 2,5 meter. De historische binnenstad wordt zo beter bereikbaar voor watersporters. Ook worden de vaarroutes veiliger doordat de beroeps- en recreatievaart gescheiden worden. De beroepsvaart volgt de route via de Stationsbrug en de recreatievaart gaat via de oude grachten.


Franeker Waddenpoort
De Oosterpoortsbrug is onderdeel van het programma Franeker Waddenpoort. Franeker, Ster van de Elfsteden, wil zich ontwikkelen tot een belangrijke toegangspoort in het Friese Waddengebied. De stad Franeker heeft als voormalige universiteitsstad, met haar historische binnenstad en ’s werelds oudst werkende planetarium, toeristen veel moois te bieden.

Meer informatie over het programma Franeker Waddenpoort vindt u op www.franekerwaddenpoort.nl.

Ontwerp Oosterpoortsbrug2

error: Bericht Beveiligd!