Museum Martena: Zeldzaam gouden bijbelbeslag *foto*

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) is erin geslaagd een bijbel uit het begin van de achttiende eeuw aan te kopen, voorzien van zeldzaam, luxueus goudbeslag. Het object was ooit eigendom van Suffridus Westerhuis, bewoner van het Martenahuis in Franeker.

Het beslag werd gemaakt door de Leeuwarder edelsmid Jacobus Jongsma (werkzaam tussen 1707 en 1726) en is voorzien van fraaie ornamentiek en de wapenschilden van Suffridus (Sjoerd) Westerhuis en zijn neef Epeus Wielinga.

Suffridus Westerhuis (1668-1731) en zijn echtgenote Titia Bogarda waren belangrijke bewoners van het Martenahuis, een stins in Franeker, die ze rond 1700 ingrijpend lieten verbouwen. Het echtpaar was zeer vermogend, hetgeen ook blijkt uit het beslag. Vrijwel altijd werd bijbelbeslag van zilver gemaakt. OKS-voorzitter Lourens Oldersma: ‘Dit exemplaar is van goud en daarmee is het één van de zeldzaamste en vroegste voorbeelden van Fries goudbeslag. Een mooie aanwinst voor de Collectie Friesland dus.’

Tegenwoordig is in de stins van het echtpaar Westerhuis het Museum Martena gevestigd en dat is dan ook de uitgelezen locatie om de bijbel in langdurig bruikleen te geven. ‘Het is een ontroerende gedachte dat deze bijzondere bijbel na 300 jaar weer thuis komt’, aldus directeur Manon Borst. De bijbel zal in het museum worden getoond bij de portretten van Suffridus Westerhuis en Titia Bogarda.

De OKS werd opgericht door notaris Nanne Ottema en zijn vrouw Grietje Kingma. Ze begon haar werkzaamheden in 1955 en heeft tot doel ‘Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland’.

De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die in bruikleen worden gegeven aan erfgoedinstellingen in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal via internet rekent de OKS tot haar taak.

Foto: Joan van de Brug