Nieuw groot gezondheidscentrum H. van Saxenlaan

Franeker – De eerstelijnszorg in Franeker zit eind 2013 bijeen in een nieuw gezondheidscentrum aan de Hertog van Saxenlaan. Alle huisartsen, apotheken en diverse diensten betrekken dan een pand op het voormalige Esso-terrein. De huisartsenpraktijken Het Bolwerk, De Bruin & Zwager en Heeres & Tanis, de apotheken Post en Saxenoord, Maatschap Fysiotherapeuten Franeker, ParaFlex (Mensendiek en diëtiek), De Hulpverleningsdienst Fryslân met een consultatiebureau en regiokantoor, Verloskundepraktijk De Tantes, Sinne Welzijn en Thuiszorg Het Friese Land delen straks de voordeur van het nieuwe gezondheidscentrum.

Onder de noemer Gezondheidszorg Onder Een Dak, afgekort GOED, zijn drie werkgroepen momenteel druk bezig met de voorbereidingen en het plan van eisen. Het pand krijgt twee etages, voldoende parkeergelegenheid en een uiterlijk dat past bij een locatie aan een invalsweg van Franeker. Accolade laat het gezondheidscentrum bouwen en verhuurt de praktijkruimtes vervolgens aan de zorgaanbieders.