Nieuwe naam voor De Skûle Welzijn Franeker

Op dinsdag 31 januari maakt De Skûle Welzijn de nieuwe naam bekend, maar het gebouw blijft wel zijn naam De Skûle behouden. Hoe zit dit nou eigenlijk?

Ze geven aan meerdere redenen te hebben om de naam te veranderen.

De verwarring met de naam van ons hoofdgebouw in Franeker genaamd De Skûle is groot. Met de komst van de welzijnsmedewerkers uit Harlingen en voormalig Stichting Welzijn Middelsee in 2017, is er Welzijn achter de naam De Skûle geplakt. Hoe verwarrend is dat? De naam hoort bij Franeker. Schrijven ze op hun Facebookpagina.

Daarnaast hebben ze een hele verandering in de organisatie en werkwijze doorgemaakt en nemen ze nog een andere stichting over per 1 januari 2024. Dit alles willen ze bevestigen met een nieuwe naam.