Foto gemaakt door Say Wad

Nieuwe sponsorteam Agrarische Dagen

We kunnen met trots terugkijken op een geweldig stadsfeest georganiseerd door een geweldige ploeg vrijwilligers, betrokken sponsoren en een daadkrachtige gemeente. Bezoekers beoordelen ons in 2022 met het cijfer: 9.    

Vernieuwingen
Afgelopen jaar is voorzichtig gestart met het doorvoeren van een aantal vernieuwingen. Meer variatie in muziek, een compactere opzet met evenementen gericht op vooral de binnenstad en het introduceren van een muntensysteem.

Ambities 2023-2025
We hebben onlangs onze ambities voor 2023-2025 gepresenteerd. Hierbij is ingezet op het voortzetten van de huidige lijn: grotere artiesten, meer inzetten op duurzaamheid en meer aandacht voor onze sponsoren. Onze intentie is om de sponsoren vroeg in 2023 te betrekken bij onze plannen. Dus, wordt vervolgd en u hoort de komende maanden van ons.

Nieuwe sponsorcommissie
Frans Poorte geeft na zijn jarenlange rol als sponsorwerver het stokje door aan Simon Huismans, Robert Veltman en Denis Brull. Frans heeft een stevige basis neergelegd waarop wij  onze ambities verder kunnen uitbouwen. Wij willen hem hier hartelijk voor bedanken. Frans blijft wel lid van de AD-familie.

Namens het bestuur en het nieuwe sponsorteam wensen wij jullie het beste voor 2023 en laten we proosten op de 68e editie van de Agrarische Dagen

Fotografie Say Wad –