Nieuwe verkeersregels per 1 mei 2009

politieberichten1Nederland/Franeker –   Met ingang van 1 mei veranderen er enkele verkeersregels. Zo mogen personenauto’s en bestelauto’s die een lichte aanhangwagen trekken, op autowegen en autosnelwegen voortaan 90 km per uur rijden. Ook mag een parkeerschijf voortaan alleen nog achter de voorruit van de auto worden geplaatst.

Verder is het vasthouden van een mobiele telefoon verboden voor bestuurders van een snorfiets, net als voor bromfietsers. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen is hieronder te vinden:

Bestuurders van personenauto’s en bestelauto’s die een lichte aanhangwagen trekken, mogen op autowegen en autosnelwegen voortaan 90 km per uur rijden. Dat is 10 km per uur harder dan de oorspronkelijke 80 km per uur. Lichte aanhangwagens (toegestane maximum massa van 3500 kg) zijn onder meer caravans, vouwwagens, paardentrailers en boedelbakken. Door de verhoging van de maximumsnelheid worden de snelheidsverschillen tussen auto’s met een aanhanger en het overige verkeer kleiner. Verwacht wordt dat auto’s met caravans nu beter meerijden met het vrachtverkeer. Overigens mogen kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg die zijn afgeleid van een bedrijfsauto niet harder dan 80 km per uur rijden.

Bestuurders die de doorgaande rijbaan verlaten en een uitrijstrook gaan volgen, mogen niet terugkeren op de hoofdrijbaan vanaf het punt waar op de uitrijstrook pijlen de rijrichting aangeven. Met deze nieuwe regel wordt tegengegaan dat bestuurders de doorgaande rijbaan verlaten, via de uitrijstrook een file op de doorgaande rijbaan inhalen en vervolgens weer invoegen. Dergelijk misbruik van de uitrijstrook roept bij veel weggebruikers ergernis en soms zelfs agressie op en brengt de verkeersveiligheid in gevaar.

Ook voor open brommobielen zonder gordels verandert er iets. Bestuurders en passagiers moeten daarin vanaf 1 mei een helm dragen. Zij hebben dan bij een ongeval dezelfde bescherming als bijvoorbeeld motorrijders en bromfietsers.

Het verbod om tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden geldt vanaf 1 mei ook voor snorfietsers. Handheld bellen brengt op een snorfiets dezelfde veiligheidsrisico’s mee als op een bromfiets. Voor bromfietsen en brommobielen gold dit verbod al, net als voor andere gemotoriseerde voertuigen.

Verder mag vanaf 1 mei een parkeerschijf voortaan alleen nog achter de voorruit van de auto worden geplaatst. Zo kunnen er bij controle geen discussies meer ontstaan over de plaats in de auto waar de parkeerschijf zichtbaar aanwezig moet zijn. Het tijdstip van aankomst op de parkeerschijf mag alleen handmatig worden ingesteld. Parkeerschijven met een mechanisme dat het tijdstip van aankomst automatisch verschuift, mogen dus niet gebruikt worden. Door het verbieden van dergelijke apparaten wordt voorkomen dat een parkeerplaats te lang door hetzelfde voertuig wordt bezet. Bij het instellen van de parkeerschijf mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur. Dit was al zo, maar veel mensen waren hiervan niet op de hoogte.

Ook worden per 1 mei nieuwe eisen gesteld aan de verlichting van voertuigen. Lichtarmaturen mogen voortaan alleen voorzien zijn van het type lamp waarvoor ze zijn goedgekeurd. In koplampen met code HC, HR of HCR moet een halogeenlamp zitten. Gasontladingslampen (‘xenonlampen’) zijn alleen toegestaan in armaturen met code DC, DR of DCR. Doel van deze maatregel is verblinding van andere weggebruikers door oneigenlijke toepassing van met name ‘xenonlampen’ te voorkomen.

De bovengenoemde regels zijn onderdeel van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Regeling voertuigen. Een overzicht van de wijzingen is ook te raadplegen op de website van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, bij het onderwerp ‘Verkeersborden en verkeersregels’: Wijzigingen per 1 mei 2009. Daar staat onderaan ook een link naar een verkorte versie van het RVV 1990.

error: Bericht Beveiligd!