NL-Doet actie van de wijkraad Professorenwijk te Franeker

Afgelopen zaterdag werd de buitenkant van het kerkgebouw van de Vrije Baptisten Gemeente, aan de Holwardastraat, eens grondig aangepakt in het teken van NL-Doet. Vele handen werden uit de mouwen gestoken om het gebouw er weer glanzend bij te zetten.

Het weer werkte daar ook aan mee en zo kon het houtwerk, de ramen, maar ook het rozenperk aan de zijkant van het gebouw grondig onder handen worden genomen. De kerk zelf verzorgde de vrijwilligers opperbest met koffie en een voortreffelijke lunch. Na gedane arbeid ging een ieder vol tevredenheid naar huis. Een geslaagde klus.

Foto’s : Henk de Vries