Nog enkele plaatsen FranekerBos 2011

Franeker – Vanaf maandagochtend 25 juli tot en met donderdag 28 juli vakantie vieren met kinderen van je eigen leeftijd? Dat kan tijdens de kindervakantieweek: FranekerBos. De Skûle Welzijn heeft jaren lange ervaring met de activiteitenweek en wil je graag uitnodigen dit jaar (weer) mee te doen! Alle kinderen in de gemeente Franekeradeel vanaf groep 3 tot en met groep 8 zijn welkom. Kinderen moeten groep 3 doorlopen hebben (na de zomervakantie beginnen ze in groep 4).

Wat gaan we zoal doen

Je komt op maandagochtend* naar het veld in het Franekerbos, daar ga je met je groep een “eigen kamp” pimpen. Na het eten is er een (sportieve) activiteit.
Dinsdag, vandaag komen ook de kinderen van groep 3. We gaan fietsen. Onderweg stoppen we voor allerlei leuke activiteiten. Iedere leeftijdsgroep fietst een andere route.
Woensdag In en om het bos organiseren we verschillende activiteiten. Voor de kinderen van groep 7&8 is het helemaal feest, want zij mogen vannacht in het bos blijven slapen.
Op donderdag vroeg uit de veren want vandaag word je al om 8:00 uur in het bos verwacht. We gaan er vandaag op uit. Aan het einde van de middag (circa 17.30 uur) zijn alle ouders en belangstellenden van harte welkom om, samen met de kinderen en vrijwilligers, feestelijk de spelweek af te sluiten. Volgend jaar wordt de spelweek op een andere manier opgezet.

Maandag t/m woensdag zijn de speldagen van 9.00 t/m 16.00 uur.

* Met uitzondering van de kinderen uit groep 3. Zij starten dinsdag omdat de ervaring leert dat ze deelname aan de spelweek anders niet volhouden.

Doe mee en geef je op

De week kost 42,50 per kind (groep 4 t/m 8). Kinderen uit groep 3 betalen € 30,00.

Tweede kind uit het zelfde gezin € 5,- korting.
Derde kind halve prijs. (1 = € 42,50 2 = € 80,00,- 3 = € 101.25).
Voor 10 juli moet het verschuldigde bedrag overgemaakt zijn op rekeningnummer 3204.12.407 onder vermelding van FrBos met je volledige naam en leeftijd. (voor en achternaam).
Blijf je woensdagavond slapen dan rekenen we hiervoor 5 euro extra (betalen op de dag zelf).
Doet één van je ouders mee als weekleiding dan mag jij gratis meedoen.

Voor een aantal kinderen met een zorgachtergrond is, na overleg, deelname mogelijk.

www.deskule.nl