Noordelijke bedrijven verenigen zich rond energiebesparing

Ruim 100 bedrijven hebben zich op 16 oktober tijdens een feestelijke oprichtingsvergadering aangesloten bij de vereniging ‘SLIM wonen met energie’. SLIM maakt het voor huizenbezitters in Noord Nederland een stuk gemakkelijker om energie te besparen. Door bouw-, isolatie- en installatiebedrijven, schilder, makelaars, architecten, energieadviseurs, financiële dienstverleners en leveranciers van bijvoorbeeld zonnepanelen intensief te laten samenwerken, wordt het voor de huizenbezitter eenvoudig om een huis duurzaam van energie te gaan voorzien. De leden van de vereniging SLIM hebben voormalig Groninger gedeputeerde Marc Jager gekozen als voorzitter van hun vereniging. 

Dankzij een stimuleringsmaatregel van de noordelijke overheden zijn er de afgelopen twee jaar 18 lokale en regionale SLIM-consortia (samenwerkingsverbanden) van bedrijven gevormd. Een consortium vormt één lokaal of regionaal loket voor particuliere huizenbezitters. Zo kunnen huizenbezitters goed geadviseerd worden en via één marktpartij meerdere energiemaatregelen uit laten voeren. Jager: “Deze vorm van samenwerking tussen bedrijven is uniek in Nederland. Je weet als huizenbezitter direct en precies welke energiebesparing er mogelijk is, en tegen welke prijs. Ook weten SLIM consortia welke subsidiemaatregelen er gelden en kun zij deze via SLIM vaak direct aanvragen. Huizenbezitters kunnen zo op een toegankelijke manier makkelijk energie besparen.

De vereniging ‘SLIM wonen met energie’ staat voor de kwaliteit van de aangesloten bedrijven en wil ook een algemeen geldende garantieregeling gaan aanbieden. Jager: “Eén garantieregeling voor al het werk wat er in een huis gedaan wordt, geeft zekerheid en duidelijkheid voor de klant. Daarnaast willen we nog meer consortia vormen die in samenwerking met lokale overheden energiebesparingsmaatregelen gaan aanbieden aan noordelijke huizenbezitters. Omdat we zoveel mogelijk samenwerken met lokale en regionale bedrijven, stimuleren we ook de noordelijke economie. Een win-win situatie dus.”

De oprichting van de vereniging is mede mogelijk gemaakt door een eenmalige financiële ondersteuning van de drie noordelijke provincies, de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

De gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden werken ook al enige tijd succesvol samen met SLIM consortia bij het aanbieden van energiebesparingsmaatregelen. Hierdoor zijn inmiddels vele honderden huizenbezitters geholpen. Ook andere noordelijke gemeenten hebben zich inmiddels gemeld om dit voorbeeld te volgen.

In de gemeente Franekeradeel, het Bilt, Menaldumadeel, Harlingen en Littenseradiel is  het consortium Ecoster actief. Hierin zijn de volgende bedrijven betrokken:

Ecoster, Bouwbedrijf van Marrum, D & O Glas en Technisch buro Zonderland

Slim
error: Bericht Beveiligd!