Officiële aftrap Steve Jobsschool ‘obs De Steven’ Franeker

Op donderdag 12 mei vond de officiële aftrap plaats van obs De Steven: de eerste Steve Jobsschool in de gemeente Franekeradeel. Bij de start van het nieuwe schooljaar smelten de Franeker scholen obs Kleyenburg en obs De Fûgelflecht in deze nieuwe school samen. Het monumentale pand van obs Kleyenburg aan het Noorderbolwerk wordt op dit moment verbouwd tot een hypermoderne school, waar straks les wordt gegeven op basis van het onderwijsconcept genoemd naar Steve Jobs. Dit concept maakt gebruik van de modernste methodieken en leermiddelen en sluit volledig aan bij deze tijd en de ontwikkelingen en kinderen van nu.

Maurice de Hond, grondlegger van het nieuwe onderwijsconcept, lichtte tijdens de aftrap toe waarom de moderne tijd vraagt om een nieuwe vorm van onderwijs. Daarnaast markeerde de middag de start van de communicatiecampagne en ging de website van de nieuwe school (www.obsdesteven.nl) officieel online.

Marc Kammeraad, directeur a.i. van Stichting Radius, de onderwijsgroep waar de zeven openbare basisscholen in Franekeradeel toe behoren, is trots. “Onze maatschappij verandert continu, de ene ontwikkeling is er nog niet of de andere dient zich alweer aan. Wij vinden het belangrijk de kinderen goed voor te bereiden op de wereld van morgen en de nieuwe onderwijsfilosofie is daarvoor zeer geschikt. Met innovatief maatwerk streven we ernaar de talenten, interesses en mogelijkheden van elk individueel kind maximaal tot bloei te laten komen. Op obs De Steven wordt leren echt een avontuur van ontdekken en ontwikkelen.”

Het schooljaar 2016-2017 wordt gebruikt om de overgang naar het nieuwe concept geruisloos te laten verlopen. Vanaf augustus 2017 wordt volledig gewerkt volgens het Steve Jobsmodel.

LOGO_DE_STEVEN_LOGO_RGB_DEF

error: Bericht Beveiligd!