Onderhoud aan het Franekerbos weer van start

Een bericht van Stichting Bosbeheer Friesland (SBBF). In november 2014 is er een start gemaakt met het groot onderhoud in het Franekerbos. Dat onderhoud bestond uit het dunnen van 50% van het aantal bomen. In december 2014 zijn de onderhoudswerkzaamheden gestopt. Binnenkort wordt het werk weer opgepakt.

Dunningswerkzaamheden niet afgemaakt

De werkzaamheden werden gestart onder ideale weersomstandigheden. De meeste rooiwerkzaamheden zijn onder mooie droge omstandigheden uitgevoerd maar de regen was op het laatst moment de spelbreker. De werkzaamheden werden uiteindelijk gestaakt in de hoop op een goede winterperiode. Met een harde ondergrond zou het namelijk mogelijk zijn geweest de werkzaamheden te hervatten.

Door het uitblijven van de vorstperiode en de blijvende natte omstandigheden zijn we tot nu toe niet aan de laatste werkzaamheden toegekomen. Er moet nog een klein deel worden aangepakt. Dit zijn dunningswerkzaamheden langs paden en een deel van een bosvak aan de noordkant. Ook ligt er in dit deel van het bos nog omgezaagde bomen die nog verwerkt moeten worden.

Restant werkzaamheden

SBBF wil de werkzaamheden binnenkort hervatten. In overleg met de aannemer hebben we afgesproken om in de week van 20 juli met die uitvoering te beginnen. De bedoeling is de resterende werkzaamheden af te ronden. Hieronder vallen ook het herstel van de bermen, greppels en het werkpad dat gebruikt is om de stammen te verslepen naar het depot.

Waarom heeft SBBF hiermee gewacht

In het voorjaar (periode maart tot half juli) mogen er geen storende werkzaamheden plaatsvinden in alle bossen en houtopstanden. De Flora en Fauna wet verbiedt ons dat. Dit komt door de broedperiode van vogels. Bovendien blijven bosbouwwerkzaamheden weersafhankelijk. Dit vraagt om bijsturing van de planning tot een mogelijke uitstel van onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Herplant

Zoals in de plannen van het Franekerbos is aangegeven, wil de stichting nieuwe populieren aanplanten. Het stond in de planning dit in het voorjaar te doen. Daarvoor moest het bosperceel, waaruit alle hoge populieren zijn weggehaald, eerst met groot materiaal bewerkt worden. Ook deze werkzaamheden konden door de veel te natte ondergrond niet uitgevoerd worden. De grondbewerking proberen we nu in deze zomer uit te voeren. De nieuwe aanplant wordt dan dit najaar aangebracht.

2 © Rinus Bouma - FranekerActueel.nl

error: Bericht Beveiligd!