Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius samen verder

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius samen verder als Elan Onderwijsgroep

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius gaan na de aanstaande fusie verder onder de naam Elan Onderwijsgroep. De nieuwe naam symboliseert zowel de bevlogenheid en aandacht waarmee de leerlingen worden begeleid in hun ontwikkeling, als het enthousiasme en de leergierigheid van de leerlingen zelf, die binnen de scholen van Elan Onderwijsgroep worden geïnspireerd en uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het bestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medewerkers op de scholen zijn allen betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe naam.

Mark Vrolijk, directeur-bestuurder van Onderwijsgroep Fier, en Marc Kammeraad, algemeen directeur ad interim van Stichting Radius, tonen zich trots. “Er zijn nogal wat veranderingen gaande in het onderwijs. Op het gebied van wet- en regelgeving voor onderwijskwaliteit, maar ook als het gaat om bekostiging van kleine scholen, krimp en huisvestingsregels. Al die veranderingen vragen toekomstbestendigheid en een sterke, professionele organisatie. Dat denken we met de fusie bij uitstek te zijn. Wij gaan de toekomst dan ook met veel enthousiasme tegemoet. De naam Elan Onderwijsgroep sluit daar naadloos bij aan.”

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius bieden openbaar en algemeen bijzonder primair onderwijs op 24 scholen in de gemeenten Menameradiel, het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Franekeradeel. Stichting Radius heeft ook een school voor speciaal basisonderwijs. Aan de fusie tussen beide organisaties is sinds 2016 gewerkt. De officiële fusiedatum is naar verwachting in het najaar van 2017.

error: Bericht Beveiligd!