Op en om het Sjûkelân serie 1 *foto’s*

De Pc is nog in volle gang en uiteraard zijn wij erbij, voor diegene die er niet bij kan zijn of voor diegene die het gewoon wil zien zijn hier de eerste serie foto’s, we willen u onthouden en plaatsen nu de eerste foto’s van het hele gebeuren, op en om het Sjûkelân met van alles wat.

error: Bericht Beveiligd!