Opnieuw € 50.000 voor Koornbeurs

Franeker – Theater de Koornbeurs in Franeker krijgt nog eens €50.000 van de gemeente Franekeradeel om de programmering voor het komend seizoen te bekostigen. De raad is akkoord met het voorstel van het college om eenmalig een bedrag te reserveren op de voorjaarsnota.

Het theater ontving de afgelopen drie jaar een jaarlijks bedrag van €80.000 vanwege de financiële problemen waarin het verkeert. De schenkingen blijken echter onvoldoende om de exploitatie rond te krijgen.