Ouderparticipatie SimmerWille 2014

Op veel plaatsten in de samenleving horen we de roep om als burger vaker een  bijdrage te leveren. Zo ook kindervakantieweek SimmerWille. Sinds De Skûle Welzijn met deze kinderweek begon is het deelnemersaantal flink gegroeid. De activiteit sluit dus goed aan bij de kinderen en de deelnemersbijdrage is laag. Om beide zaken zo te houden wil de organisatie vaker de ouder/verzorgers of nadere familieleden rond het kind  inschakelen om de week veilige en goed te laten verlopen. Wanneer er niet genoeg vrijwilligers zijn wordt de week een flink stuk duurder en kunnen we niet alle kinderen die zich inschrijven plaatsten en dat zou jammer zijn.

Voor de organisatie van De SimmerWille wordt gezocht naar een 4-aantal volwassen die met mee willen denken over de grote lijnen van de week. Het gaat om 6- tot 8 bijeenkomsten vanaf maart.  Het gaat hier nog niet om de opzet van de activiteiten. Is het iets voor u of weet u iemand (opa,oma, broer,zus) anders die in deze voorbereidingsgroep wil deelnemen neem dan contact op met De Skûle welzijn 0517 393759 Wellicht is voorbereiden niets voor u maar wilt u bv wel een workshop geven of een groep kinderen begeleiden dan hoort de organisatie dat natuurlijk ook graag. Kijk voor verder info  op de website www.simmerwille-franeker.nl hier vindt u meer info over vrijwilligersfuncties en ons aanbod om u als ouder/verzorger voor te bereiden op deelname. Inschrijven kan vanaf mei.

error: Bericht Beveiligd!