The Passion yn de Bjirmen

Op Goede Vrijdag 3 april wordt in Sexbierum een eigen versie van ‘The Passion’ uitgevoerd onder de titel: ‘The Passion yn de Bjirmen’. Dit is te vergelijken met The Passion, zoals die vanaf 2011 jaarlijks op televisie wordt uitgezonden. Met het spelen van een aantal scènes, zoals het laatste avondmaal, het verraad en de berechting, wordt op een moderne manier het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld. Dit gebeurt op verschillende locaties in de kom van Sexbierum. De uitvoering begint om 20.30 uur bij de splitsing Alde Buorren-Skoalstrjitte en duurt plm. 1½ uur. Onder leiding van een gids wordt een route van ruim 1 kilometer gelopen. Jong en oud zijn van harte welkom om dit bijzondere passiespel mee te beleven.

Aan de uitvoering wordt meegewerkt door plm. 35 spelers, beide basisscholen, jongeren van de jeugdclubs, drumfanfare Concordia, zanggroep New Sound, dameskoor Different Sound uit Minnertsga, sjonggroep Waadwyn uit Wijnaldum en vele anderen. Regisseur van het geheel is mw. Elske Roorda uit Heeg.

Parkeermogelijkheden zijn er op het terrein van Aeolus, bij het sportterrein en in de straten aan de oost- en westkant van het dorp. De Alde Buorren, Fliet (ook de parkeervakken bij het gymlokaal), Rients Westrastrjitte, Terp, Adelenstrjitte en Tsjerk Hiddesstrjitte (ook de ventweg) graag vrijhouden van auto’s. Aan de bewoners van deze straten wordt vriendelijk verzocht hun auto op Goede Vrijdag 3 april tussen 19.30 en 22.30 uur elders in het dorp te parkeren.

Blijf op de hoogte via de facebookpagina: “The Passion yn de Bjirmen” en de website: www.thepassionyndebjirmen.weebly.com

Het mailadres voor eventuele vragen is: thepassion.bjirmen@gmail.com

Graag tot ziens in Sexbierum bij ‘The Passion yn de Bjirmen’.

passion bjirmen

error: Bericht Beveiligd!