Peins wint generale voor de Freule *foto*

Op zondag 7 augustus was in Franeker was voor de 123 ste keer de “Groote Jongenspartij” 46 parturen hadden zich hier voor opgegeven . Er was een veld van 4 perken op het Sjûkelân gelegd en 2 velden van 4 perken op sportveld Bloemketerp. Precies om 10 uur waren de eerste slagen. Er werd op Bloemketerp 2 omlopen gekaatst en kwam je hierdoor heen dan mocht je naar het Sjûkelân.

De eerste omloop was niet hoogdravend in de tweede omloop ging het peil wat omhoog. In de derde omloop kwam 2 maal  5-5 op de telegraaf. In de vierde omloop waren de uitslagen 5-5, 5-3, en 5-2.

De halve finale tussen Peins en Bolsward werd 5-1-6-0. De finale  tussen Sexbierum/Pietersbierum  en Peins werd 1-5 -0-6. Sexbierum/Pietersbierum was uitgekaatst  en het leek wel of Peins vleugels kreeg.

Uitslag:

  1. Peins :Wessel van Wier ,Jolt Vollema en Roel Pieter deJong
  2. Sexbierum-Pieterbierum :Alwin Boschma , Folkert Bakker , Durk Ennema
  3. Bolsward :Thomas Jarno Miltenburg, | Jelle Cnossen en | Menno Galama

Vierde:

  •            Franeker: Djurre Seerden, René de Haan en Siard Bloemsma
  •            Dronryp 1: Francisco de Boer,Lennard Terpstra en Jasper Jager
  •            Dronryp 2: Taeke Hofman, Bouke Willem Tuinman en Lucas Postma

052 057

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
error: Bericht Beveiligd!