gemeentewapen Waadhoeke

Plan voor tunnel via StemvanWaadhoeke.nl

De dorpen Schalsum en Peins hebben samen met de gemeente een nieuw plan bedacht voor de tunnel onder de A31 door. Het plan is tot stand gekomen met het nieuwe online platform Stem van Waadhoeke, www.stemvanwaadhoeke.nl. In het nieuwe plan wordt de snelheid in de tunnel teruggebracht naar 30 km/uur, komen er aan weerszijden fietssuggestiestroken, de verlichting wordt verbeterd en op de wanden komen contourtekeningen van Peins en Schalsum. Komend jaar wordt het plan uitgevoerd.

Dorpsbelang Schalsum had bij de gemeente aandacht gevraagd voor de staat van de tunnel onder de snelweg. De tunnel moet worden opgeknapt, zodat hij weer frisser oogt, maar vooral ook veiliger is voor het verkeer wat er gebruik van maakt. De gemeente wilde er zeker van zijn dat de inwoners van Schalsum en Peins straks tevreden zijn met de opgeknapte tunnel. Daarom mochten de inwoners zelf met ideeën komen over hoe de tunnel op te knappen.

Ideeën indienen via stemvanwaadhoeke.nl

Om het beste idee voor het opknappen van de tunnel boven water te krijgen, werd voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe website, Stem van Waadhoeke (www.stemvanwaadhoeke.nl). Hierop konden alle inwoners van de twee dorpen hun ideeën voor de tunnel indienen. Daarna konden ze laten weten welke van de 17 ingediende ideeën ze steunden. De meest gesteunde ideeën werden daarna door de gemeente op haalbaarheid gecheckt. Ten slotte volgde een stemronde, waarbij het idee met de meeste stemmen won en wordt uitgevoerd.

Overlap tussen ideeën leidt tot de basis van het plan

Omdat er veel overlap was tussen de ingediende ideeën, is de gemeente in overleg gegaan met de indieners van de meest gesteunde ideeën. Die overlap ging over hoe de tunnel verkeersveiliger te maken. Drie zaken kwamen steeds weer terug:

  1. Nu mag er 80 km/uur gereden worden door de tunnel. Breng dat terug naar 30 km/uur.
  2. Maak de tunnel optisch smaller, door de stroken aan de zijkant te verbreden (fietssuggestiestroken aan te brengen);
  3. Voeg verlichting toe aan de tunnel, zodat de hele tunnel goed verlicht is.

In het overleg werd afgesproken om van deze drie elementen, die telkens terugkwamen in de ideeën, de basis te maken van het plan voor de tunnel. Hier hoefde niet meer over te worden gestemd.

Waar werd dan wel over gestemd?

De verschillen zaten hem in de invulling van de wanden van tunnel. Binnen de zes geselecteerde ideeën waren daar vijf varianten voor. Er kon van 5 tot en met 11 december gestemd worden op een ontwerp van de wanden. Voor minder digitale dorpsgenoten was er een inloopuur in het dorpshuis van Schalsum georganiseerd, zodat zij ook hun stem konden uitbrengen.

Contourtekeningen op de wanden

Het winnende idee behaalde meer dan de helft van de stemmen en kwam van Gerard van Wier uit Peins. Zijn idee is “om de tunnel in zijn geheel in een lichte kleur te verven (gebroken wit). En dan de zijwanden onder de snelweg (het dichte gedeelte) te voorzien van een contourtekening. Aan de ene kant Peins en de andere kant Schalsum. Dit zou dan een tekening moeten worden waar duidelijke kenmerken van de dorpen op komen te staan.”

Pilotproject

Het was voor de gemeente een pilotproject; voor het eerst maakte de gemeente gebruik van deze website om de meningen van onze inwoners te peilen. Aangezien het de gemeente goed bevallen is om zo samen tot een oplossing te komen, zal www.stemvanwaadhoeke.nl vast en zeker vaker ingezet worden.