Planetarium Werelderfgoed?

Franeker – Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker blijft kans maken op een plaats op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Ook de Noordoostpolderstaat op de lijst. De Afsluitdijk en de elf Friese steden zijn afgevallen, zo blijkt uit de voordracht van negen kandidaten aan het kabinet. In totaal waren er 37 aanmeldingen. De staatssecretarissen Halbe Zijlstra en Henk Bleker zullen uiteindelijk vijf potentiële erfgoederen voordragen bij de Unesco.

De negen kandidaten zijn:

  • Bonaire Marine Park
  • Koninklijk Eise Eisinga Planetarium Franeker
  • Maatschappij van Weldadigheid
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • Noordoostpolder
  • Plantagesysteem West Curaçao
  • Sanatorium Zonnestraal
  • Teylers Museum
  • Van Nellefabriek
error: Bericht Beveiligd!