Pluktuin Franeker 2023 groot succes!

Afgelopen zomer heeft de Lionsclub Harlingen-Franeker ‘Tsjerk Hiddes’ op een terrein van Zijlstra’s Beroepskleding in Franeker een pluktuin van ca. 4000 m2 ingericht.

Doel was om met de netto opbrengst het werk van de St. Leergeld in de regio te ondersteunen. Deze stichting ondersteunt schoolgaande kinderen uit armlastige gezinnen met fysieke hulpmiddelen om o.a. naar school te kunnen gaan of sport te kunnen beoefenen.
Na de opening op 15 juli door CdK Arno Brok en kinderburgemeester Dian Rienstra hebben vele Franekers een boeket kunnen plukken.
Ook hebben enkele klassen van lokale basisscholen daar les gekregen van imker Jorna over hoe de natuur werkt en het belang van de bijen daarin.

Dankzij de steun van meerdere sponsors en plukkers kan gesproken worden van een succesvol jaar. Afgelopen donderdag heeft een delegatie van de Lionsclub Harlingen-Franeker Tsjerk Hiddes o.l.v. voorzitter Rinze Kleefstra aan het bestuur van de stichting Leergeld een cheque van € 10.000 overhandigd. Leergeld was zeer verguld met de donatie. Het appèl op steun groeit nog steeds. In 2023 kwamen zo’n 4500 aanvragen uit de regio binnen bij Leergeld.

Voorzitter Jet van Gelder van Stichting Leergeld meldde dat de donatie vooral zal worden gebruikt om kinderen uit Harlingen en Franeker, uit die gezinnen die onvoldoende geld hebben, mee te kunnen laten gaan met schoolreisjes. De Lions van ‘Tsjerk Hiddes’ hebben de smaak te pakken. Ze mogen het terrein ook nog in 2024 gebruiken. Daarom zijn ze al gestart met de voorbereiding van een nieuw plukseizoen.

error: Bericht Beveiligd!