Pontje van Keimpetille is terug!

Kingmatille – Het pontje van Keimpetille is terug. Dinsdag worden de eerste fietsers van de ene naar de andere kant van het Van Harinxmakanaal gezet. Hoewel nog niet alle werkzaamheden afgerond zijn worden rond het middaguur scholieren van De Skûle Welzijn uit Franeker overgezet. Vanaf 30 juli vaart het pontje in de schoolvakantie dagelijks tussen 10 en 20 uur. De weken daarna tot oktober alleen op vrijdag en in het weekeinde. In 1963 besloten de gemeenten die het pontje in de vaart hielden daar mee te stoppen. Het werd hen te duur.