Proces-verbaal voor verbranden van afval

Tzummarum – De politie heeft woensdagmiddag rond 16.30 uur een 32-jarige inwoner van Tzumarum proces-verbaal gegeven voor het verbranden van afval op een perceel aan de Bethanieleane. Agenten stelden een onderzoek in na het vermoeden van illegale afvalverbranding en troffen op het erf restanten aan van de verbranding. Voor het verbranden van afvalstoffen is een ontheffing nodig op basis van de APV en een ontheffing op grond van de Wet Milieubeheer. Als bij het verbranden ook de bodem wordt verontreinigd kan tevens de Wet bodembescherming van toepassing zijn.

error: Bericht Beveiligd!