Op de foto niet alle vrijwilligers, maar een delegatie van hen met het gezin, dat vertrok naar Udenhout ©Fotograaf Veenstra

Protestantse Gemeente in afronding Vluchtelingenopvang Ter Apel

Op initiatief van de Protestantse Gemeente Franeker werden eind oktober 2022 in drie vakantiehuisjes op recreatiecentrum `Bloemketerp` drie gezinnen ondergebracht uit Ter Apel. De situatie in Ter Apel was destijds zeer schrijnend. In weer en wind lagen mensen op straat te slapen. Dat vond de Protestantse Gemeente onverteerbaar. In overleg met INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers, een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen), die nauw samenwerkt met COA kwamen 27 oktober twee Syrisch-Koerdische gezinnen en een Libisch gezin naar Franeker. Alle in afwachting van een verblijfsstatus en intakeprocedure.

Aanvankelijk werd beloofd, dat de kerkgemeente dit ging doen voor 2 maanden, uiteindelijk werd het 5 maanden. De vluchtelingen kregen kleding, eten/drinken, huisvesting, maar ook medische hulp, taalles, kinderen naar school en meer. Nu de crisissituatie in Ter Apel, waar mensen op straat sliepen en geen onderdak hadden, is opgelost komt ook het verblijf in Franeker tot een afronding. Eén gezin werd verhuisd naar Udenhout, waar ze worden opgevangen door de PKN gemeente aldaar en één gezin verhuisde naar een tijdelijke woning boven de Bethel kapel in Den Haag. Het 3e gezin blijft in onzekerheid afwachten, wanneer ze in de procedure worden opgenomen en of ze wel of geen verblijfsstatus krijgen.

De overheid mag daarvoor 15 maanden nemen. Omdat er jonge kinderen in dit gezin zijn, die in Franeker ook naar school gaan, wilde de Protestantse Gemeente dit niet onderbreken voor hen. Totdat ze in de procedure worden opgenomen, blijven zij. Voor de opvang was een vrijwilligersteam beschikbaar bestaande uit mensen vanuit allerlei geloofsgemeenschappen in Franeker en ook van buiten geloofsgemeenschappen. Het was werkelijk `Mienskip` met elkaar en hulp verlenen aan mensen die dat echt nodig hadden. Dat was inspirerend en heeft Franeker zich, in samenwerking met de vrijwilligerscentrale van `de Skûle` (Connexa) en gemeente Waadhoeke, van haar beste kant laten zien. Tevoren is waarschuwing aan de vrijwilligers, zich niet te hechten aan de mensen die worden opgevangen. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Er ontstonden mooie verbindingen met volwassenen en kinderen en dat laat je niet zomaar los.  Mocht er weer crisis ontstaan in Ter Apel (en dat voorspelt men wel) dan komt er opnieuw een afweging een aantal vluchtelingen op te vangen en daarvoor zijn dan natuurlijk weer vrijwilligers nodig.