Reiniging rond kerstdagen en nieuwjaar

Franeker – Huisvuilinzameling en grofvuilinzameling Kerstdagen en Nieuwjaarsdag. Er zijn geen wijzigingen. De routes worden gereden op de gebruikelijke dagen. Milieustraat Morsestraat Franeker De Milieustraat is op zaterdag 25 december en op zaterdag 1 januari 2011 gesloten.

Openingstijden Milieustraat:
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tm 16.30 uur en zaterdag van 09.00 tm 13.00 uur.

Verwijderen/Afsluiten Glasbollen en Kledingcontainers.
In verband met de jaarswisseling worden de glasbollen en kledingcontainers op vrijdag 31 december van de diverse locaties opgehaald of afgesloten. Het kan dus gebeuren dat u uw glas en of kleding niet meer kwijt kunt, omdat de container al is opgehaald of afgesloten.
Om te voorkomen dat het glas/kleding op straat komt te staan, verzoeken wij u om in die gevallen waar de container al verwijderd is het afval niet achter te laten maar weer mee te nemen. De containers worden op maandag 3 januari 2011 weer teruggeplaatst.

Afsluiten houders hondenpoepzakjes
De houders van de hondenpoepzakjes worden op donderdag 30 december en vrijdag 31 december afgesloten.
De houders worden op maandag 3 januari weer open gemaakt.

Verwijderen huisvuilcontainers aan paal.
De containers voor huisvuil die aan een paal staan worden verwijderd op vrijdag 31 december.
Ze worden weer teruggeplaatst op maandag 3 januari.