Rekenkamer Waadhoeke concludeert: jeugdhulp is complex en de gemeenteraad heeft weinig invloed

De Rekenkamer concludeert na uitgebreid onderzoek dat jeugdhulp zeer complex is en dat de gemeenteraad slechts beperkt invloed daarop heeft. Toch kan de sturingsruimte die de raad heeft beter worden benut. De Rekenkamer van gemeente Waadhoeke heeft onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in de gemeente. Het rapport wordt op 5 september gepresenteerd en openbaar gemaakt.

Sinds 2015 is in Waadhoeke steeds meer een beroep gedaan op jeugdhulp en de problematiek van jeugdigen is complexer geworden. Daarmee zijn ook de kosten in de afgelopen jaren gestegen. De gemeente heeft hier aandacht voor, ziet de Rekenkamer. De inkoop gebeurt regionaal via SDF, de contracten worden beheerd door Dienst NWF en er worden resultaatafspraken gemaakt met aanbieders.

In het onderzoek geven raadsleden aan dat er geen duidelijke doelen zijn geformuleerd en zij vinden dat ze te weinig inzicht hebben en onvoldoende kunnen sturen. De Rekenkamer adviseert het college om de gemeenteraad actiever te betrekken. Tegelijkertijd vindt de Rekenkamer dat de gemeenteraad meer initiatief kan nemen bijvoorbeeld door werkbezoeken en gesprekken met cliëntenraden.  En, zo adviseert de onderzoeker, ‘zorg ervoor dat er meer concrete handvatten voor sturing en controle komen door het opnemen van duidelijke en concrete doelstellingen en indicatoren in de rapportages en voer hierover het gesprek met het college. ‘

Ruim zeven jaar na de transitie van de jeugdhulp worden veel Nederlandse gemeenten voor wat betreft het jeugddomein geconfronteerd met grote financiële tekorten, sturingsproblemen en zorgen over de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Gemeenten zoeken naar grip op de (financiële) ontwikkelingen die zich momenteel voordoen in de jeugdhulp. D

error: Bericht Beveiligd!