De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Franeker. Foto: Daniël Hartog.

Rioolwaterzuivering Sint Anna dicht, investering zuivering Franeker

Er wordt geïnvesteerd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Franeker, deze zuivering wordt door het waterschap volledig vernieuwt en verduurzaamt. Daarentegen verdwijnt de zuivering in Sint Annaparochie op termijn. Dit wordt geadviseerd door het algemeen bestuur.

De uit 1974 stammende rioolwaterzuivering in St.-Annaparochie is verouderd en is aan het einde haar levensduur. De kwaliteit van het gezuiverde water voldoet aan de eisen, maar er komt een moment dat dit niet meer te garanderen is. Het Waterschap wil het rioolwater dat nu nog aan de Middelweg-West wordt gezuiverd in de toekomst naar Franeker transporteren.

Huidige situatie Franeker

De zuivering aan de Oostelijke Industrieweg in Franeker, gebouwd in 1986, en gerenoveerd in 2008 werkt met een afwijkend zuiveringsconcept en moet worden aangepast naar hetzelfde systeem als de overige 26 zuiveringen. In 2024 moet er een ontwerp liggen voor de vernieuwing, vergroting, verbetering en verduurzaming van de Franeker zuiveringsinstallatie.

Koppelen zuiveringen

Door de zuiveringen te koppelen verdwijnen de kosten voor onderhoud in Sint Annaparochie en zorgt de nieuwbouw in Franeker voor de kwaliteit van uitstromend water die aan de norm voldoet.

45 Miljoen

In 2020 was er al een bedrag van 45 miljoen gereserveerd, of dit nog volstaat in de huidige tijd met veel gestegen kosten zal blijken in het uitwerken van de plannen.

Schoon water 

Schoon en gezond water is van levensbelang voor de bescherming van mens en dier en de kwaliteit van onze leefomgeving. Wetterskip Fryslân zuivert jaarlijks gemiddeld 85 miljoen m3 huishoudelijk en industrieel afvalwater in 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het afvalwater wordt via 275 rioolgemalen en 825 kilometer persleidingen aangevoerd en na zuivering in het oppervlaktewater geloosd. Ook bewaakt en meet het waterschap de kwaliteit van het oppervlaktewater. Zo werkt het waterschap aan schoon en gezond water in Fryslân en het Groninger Westerkwartier.

Bron: WetterskipFryslan

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!