Rondweg toch langs oorspronkelijke route

Franeker – De Zuidelijke rondweg bij Franeker wordt volgens het oorspronkelijke plan voltooid. De rechtbank in Leeuwarden heeft in maart 2010 de onteigening van het laatste stuk grond uitgesproken. De eigenaar van de grond is niet tegen het besluit in beroep gegaan. Met de verwerving van de grond, kan het laatste stuk van de rondweg vanaf de Tzummerweg richting Lutjelollum worden voltooid.

Een nieuwe poging om met de eigenaar overeenstemming over de aankoop van de grond te bereiken, leverde niets op. De gemeente is daarom in mei 2009 een nieuwe onteigeningsprocedure gestart. Daarnaast zijn de mogelijkheden van een alternatief tracé onderzocht. Nu de rechtbank de onteigening heeft uitgesproken, kan de rondweg volgens het oorspronkelijke plan worden aangelegd. Wethouder Bekkema is blij dat de rondweg eindelijk afgemaakt kan worden. Begin 2011 starten de werkzaamheden. De rondweg is medio 2011 klaar.

error: Bericht Beveiligd!