Rotary Club Franeker schenkt ruim 50.000 euro

In de maand december 2022 komt Rotary Club Franeker tot de afronding van diverse acties en schenkt in totaal meer dan €50.000,= aan diverse goede doelen.

Rotary is een zogenaamde serviceclub, die midden in onze eigen gemeenschap wil staan en wil helpen waar dat het meest nodig is. Een club waarin vriendschap, inspiratie en samen werken aan goede dingen centraal staat. Het is een prachtige club waar we wekelijks bij elkaar komen voor een moment van bezinning, inspiratie, verwondering, leren van elkaar en plezier. We willen betekenisvol zijn in onze eigen leefomgeving Noordwest Friesland, dus lokaal, maar ook  op nationaal- en internationaal niveau.

Het eerste doel raakt de actualiteit en harde realiteit van nu. Veel mensen in onze eigen leefomgeving, de gemeenten Waadhoeke en Harlingen,  hebben het financieel erg moeilijk en inmiddels nog moeilijker door hoge inflatie en torenhoge energiekosten. Zij hebben bijvoorbeeld ook moeite om genoeg boodschappen te kunnen kopen.

In Noordwest Fryslân (gemeenten Waadhoeke en Harlingen) is de stichting Voedselbank `de Helpende Hand` actief. Om de voedselbank te steunen werd in restaurant `de Doelen` in Franeker recent een wijnproefavond georganiseerd voor over 100 deelnemers. De opbrengst voor de voedselbank bleek netto € 6.250,=. (foto onderaan)  Op vrijdag, 16 december 2022 werd de cheque met dit bedrag overhandigd aan Cees Glashouwer van voedselbank `de Helpende Hand`. Een week eerder overhandigden Lionsclub Franeker-Harlingen en onze `moederclub` Rotary Club Harlingen ook aan de voedselbank een cheque van € 5.000,=. Er blijken steeds meer aanvragen te komen dus extra bijdragen zijn letterlijk `broodnodig`!

Rotary Clubs Franeker en Harlingen overhandigden op donderdag, 15 december 2022 drie cheques van elk € 2.000,= aan drie andere goede doelen. Het betrof de opbrengst uit de jaarlijkse gezamenlijke actie: de `PlukGeluk tuin ARUM`. Bezoekers van de tuin konden voor 10 euro een vierkante meter bloemen plukken gedurende het hele zomerseizoen. Dit bracht totaal € 6.000,= op. Dat had meer kunnen zijn als het de afgelopen zomer niet zo droog was geweest en daardoor moesten we een maand eerder stoppen, en toch een prachtige opbrengst!

Deze opbrengst is voor twee goede doelen die actief zijn in onze eigen lokale leefgemeenschappen en één Nederlandse gemeente heel ver weg, namelijk op Bonaire.  De eerste cheque werd overhandigd aan `Schuldhulpmaatje Waadhoeke`. Ze doen geweldig werk, dat eigenlijk ook steeds meer nodig is. Mensen helpen die financieel in de problemen  zijn of dreigen te komen. Voor opleiding van `schuldhulpmaatjes` is geld nodig en het blijkt dat door de inflatie, energiekosten ook uit de Waadhoeke steeds meer aanvragen om hulp komen, niet alleen van mensen die zelf hulp vragen, maar ook uit bedrijven die aangeven (met toestemming) dat personeelsleden hulp nodig heeft.

Het tweede goede doel betrof `Jonge Mantelzorgers` (Foto bovenaan) een project van Skûle Welzijn (Waadhoeke/Harlingen). Waadhoeke kent 11.000 mantelzorgers. Heel veel daarvan is een groep die echt meer aandacht verdient: jonge mantelzorgers. Kinderen die deel uitmaken van gezinnen/families waar mantelzorg, ook door hen, nodig is. Ben je namelijk jonger dan 25 jaar en heb je iemand waarvoor je moet zorgen? Een broer, zus, vader of moeder? Of misschien wel een ander familielid die gehandicapt, ziek is of met psychische problemen kampt? Dan ben je een jonge mantelzorger. Een luisterend oor, aandacht, activiteit, ontspanning, delen van ervaringen en meer, is het doel van dit project. Ook aan dit project werd een cheque overhandigd van  € 2.000,=

Eigenlijk niet lokaal en ook weer wel een beetje, immers Bonaire (Nederlandse Antillen)  is een Nederlandse gemeente, is aan Tera Barra een cheque van € 2000,=  overhandigd. Dit is een project om de oorspronkelijke vegetatie op Bonaire terug te brengen. Dit doen zij door het aanplanten van bomen en andere oorspronkelijke vegetatie. Tera Barra heeft een eigen bomen kwekerij. Een lid van Rotary Club Franeker woont daar momenteel en is vrijwilliger bij dit project. Door bomenkap en vele decennia begrazing door geiten en ezels is Bonaire kaalgeslagen. Natuur en biodiversiteit herstellen is de kernopdracht van Tera Barra.

In september voerden we tijdens de Agrarische Dagen actie met het welbekende `draaiend rad` voor Stichting Leergeld. Dit is een belangrijke landelijke stichting, met ook een afdeling die kinderen helpt in Waadhoeke en Harlingen. Met wat voor doel?  Hulp aan kinderen in onze leefgemeenschap, om ons heen. Hun slogan zegt alles: `Nu meedoen is voor straks Meetellen!`. Zij helpen hen met leermiddelen, aanschaf muziekinstrumenten, leren zwemmen, lid zijn van een sportclub, mee gaan met een schooluitje etc. Honderden kinderen in onze gemeente, dus lokaal, worden op deze manier geholpen. Onlangs is aan Stichting Leergeld een bedrag van € 2500,= overhandigd.

Het laatste project is het kinderhuis Nikki`s Place in Chiang Mai in Thailand, waar baby’s worden opgevangen die meestal hiv/aids zijn geïnfecteerd en veelal geen ouders of sociaal vangnet meer hebben. Levensreddend werk, waar Rotary Club Franeker al diverse jaren bij betrokken is en inmiddels ook Rotaryclub Harlingen. Inwoners van Waadhoeke, Harlingen en ook Bolsward zal dit niet zijn ontgaan.  Er werden diverse acties gehouden, waaronder loterijen en een veiling, om het kinderhuis zo energieneutraal mogelijk te maken. Afgelopen week werd een bedrijf in Chiang Mai het werk gegund, om zonnepanelen te installeren met omvormers en alles wat erbij hoort. Dit is een order met een waarde van € 38.500,=. Het doel is vergroenen en kosten besparen. Per jaar kan circa 20.000 euro worden bespaard die vervolgens geïnvesteerd gaan worden in educatie/opleiding voor de 100 kinderen in het kinderhuis. De montage van 40.000 wp (rond 80 zonnepanelen) gaat plaatsvinden in februari 2023 en zal ook begeleid worden door enkele leden/experts van Rotary Club Franeker, die ter plaatse gaan ondersteunen.

De leden van Rotary Club Franeker zijn actief: het is een club van harde werkers met een goed hart die proberen de wereld een stukje mooier te maken.  Belangrijk is om te zeggen, dat al dit geld vooral is opgebracht door heel veel deelnemers aan onze acties, heel veel gulle gevers uit Waadhoeke, Harlingen, Bolsward en verre omgeving. Samen blijk je als gemeenschap in staat tot heel veel en daaraan een bijdrage leveren, is een belangrijk doel voor Rotary Club Franeker.