Rotaryclub Franeker: Indrukwekkende presentatie Philip Curtis

Donderdagavond j.l. werd er tijdens de Rotarybijeenkomst van Rotaryclub Franeker een indrukwekkende en inspirerende presentatie gegeven door Philip Curtis uit Harlingen. Curtis is docent aan het conservatorium Prins Claus in Groningen  en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarbij is hij met zijn partner Margot Hoiting ook directie van CityProms en Embrace NL.

Philip vertelde over een bijzonder muziek en theater project  `ANDERS`

ANDERS! is inclusief muziektheater van mensen met  én zonder beperkingen. ANDERS! is een initiatief van CityProms en EMBRACE Nederland. Jaarlijks ontwikkelen professionele makers, jong talent en amateurs een professionele (openlucht) muziektheaterproductie met valide en mindervalide ‘sterren’ uit de regio. Op het hoofdpodium van CityProms Leeuwarden 2017 presenteerde ANDERS! met 120 deelnemers haar eerste volledig zelfgecreëerde voorstelling voor een 3500-koppig publiek. In 2018 voor de tweede keer  tijdens CityProms in theater de Harmonie in Leeuwarden:  `ANDERS!2 We Can Be Heroes`

De voorstelling was een absoluut hoogtepunt, maar de reis ernaar toe is voor alle deelnemers zeker zo belangrijk. Tijdens een serie workshops brengt elke deelnemer zijn/haar persoonlijke verhaal en ideeën in.  We bundelen alle materialen in de vorm van interviews, zelfgemaakte teksten, improvisaties, gedichten, composities, choreografie en persoonlijke verhalen. Het EMBRACE Nederland – team van professionals bestaande uit onder meer een artistiek leider, een muziektherapeut, een choreograaf, componist, mezzosopraan, een doventolk en een trainer circusacts, zet alle input om in dramatische constructies, muzikale bewerkingen en composities. Voor deelnemers met zwaardere meervoudige handicaps creëren we een speciale route: samen met STEIM (Studio voor Electro-Instrumentale Muziek) ontwikkelen we een aantal bijzondere instrumenten plus daaraan gekoppelde software.

Een vraag uit de bijenkomst: of het was bedoeld om mensen met een beperking gelukkig te maken? Dat is niet het eerste en belangrijkste doel, aldus een gepassioneerde Philip Curtis. Zoals gezegd, het is al de weg er naartoe. Communiceren mogelijk maken door muziek en theater, waar dat eerder niet lukte. Mensen met een beperking stimuleren en een plek geven die ze verdienen. Hen creatief laten zijn. Een hele voorstelling die werd bedacht, geacteerd, gemusiceerd door medemensen met een beperking, ondersteund door mensen zoals hiervoor genoemd. De uitkomst is wel, dat het geluk bevordert, zelfbevestiging en zelfrespect met zich meebrengt.  Embrace NL is zeer actief op het gebied van muziek, zorg&welzijn. Reacties en resultaten voor betrokkenen zijn voor hen positief, maar ook voor de mensen om hen heen. In het kader van Zorg&Welzijn is ook een belangrijke ontwikkeling de workshops voor cliënten en personeel het project Muziek&Dementie. Geïnteresseerden vinden City Proms /Embrace NL makkelijk op Internet.

Op de foto Kayleigh, schrijfster van het verhaal en een prachtige soprane stem.

Op de andere foto Philip Curtis die werd bedankt door voorzitter van Rotaryclub Franeker Peter de Bey.