Rûzje Wyn – beeldvertelling Ester Eva Damen en Tsead Bruinja

‘Hok van Rou’ is het eerste deel in de reeks beeldvertellingen Rûzje Wyn (Fluister Wind) die regisseur Ester Eva Damen maakte samen met Friese dichters Tsead Bruinja, Nynke Laverman en Elmar Kuiper, steeds rondom een Fries gedicht. Onder meer deze beeldvertelling presenteren Ester Eva Damen en Tsead Bruinja bij de Academie van Franeker op woensdag 22 mei.

Herinnering aan een Friese jeugd
Een deel van haar jeugd woonde Ester Eva Damen in Fryslân. Ze keerde terug met de camera om aansluiting te zoeken bij een tijd die ze in haar leven apart had gezet. Het horen van de Friese taal bracht haar bij vergeten gevoelens. Hok van Rou is gemaakt in samenwerking met Tsead Bruinja. Hij was in 2019 en 2020 Dichter des Vaderlands. Bruinja woont en werkt in Amsterdam. Ester Eva deelde met hem haar herinneringen aan schuurfeesten op het Friese platteland. Dat leidde tot een gedicht en de film Hok fan Rou.

Het programma op 22 mei bestaat verder uit de korte Friestalige film As de Fisken (Nederlands ondertiteld), die Ester Eva Damen samen met Nynke Laverman maakte, een inleiding van Ester Eva Damen, de korte Friestalige film Minskewolf (Nederlands ondertiteld) die Ester Eva Damen samen met Elmar Kuiper maakte en Friese gedichten door Tsead Bruinja. Het programma duurt iets langer dan de gewoonlijke 60 minuten in verband met de vertoning van drie films.

Over Ester Eva Damen en Tsead Bruinja
Ester Eva Damen werkt als (scenario-)schrijver en maakt korte films en installaties. Daarnaast geeft ze les, werkt ze als adviseur voor het Fonds Podiumkunsten en schrijft ze freelance over film. Ze werkt in een atelier in de NDSM Kunststad in Amsterdam.Ze volgde de Rietveld Akademie (schilderen) en de Nederlandse Filmacademie (scenario & regie) en had een werkperiode aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (film/video). Tsead Bruinja is dichter en woont in Amsterdam. Hij studeerde Engels en Fries in Groningen en was medeoprichter van het festival Dichters in de Prinsentuin. In 2019 en 2020 was Bruinja Dichter des Vaderlands.

Het publiekscollege vindt plaats op 22 mei in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl